Language Search User Login Menu
Tools
Close
sl-SIen-GB
Close

 

Dostopnost po Sloveniji

 

Urbanistični inštitut RS že vrsto let opravlja nalog ocenjevanja dostopnosti objektov v javni rabi po celotnem teritoriju države. Gre za izpolnjevanje cilja, ki je bil določen pri vzpostavitvi tega portala, ki vsebuje tudi podatkovno bazo z informacijami o dostopnosti objektov v javni rabi. Podatkovno bazo smo kreirali leta 2010, kot eden glavnih rezultatov raziskave, ki sta jo sofinancirala Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Precejšnji del informacij v bazi je bilo pridobljenih z ocenjevanjem dostopnosti, ki je bilo opravljeno v okviru projekta ZMOREMO, ki sta ga leta 2014 skupaj sofinancirala MDDSZ in Evropska komisija (Program PROGRESS). Podatkovna baza se sicer postopoma dopolnjuje z novimi informacijami o dostopnosti objektov v javni rabi na osnovi občasnih naročil za tovrstno ocenjevanje s strani raznih upravljalcev objektov v javni rabi po Sloveniji.

Glede namembnosti, podatkovna baza predstavlja informacije o dostopnosti za objekte v javni rabi z naslednjimi funkcijami:

  •   objekti izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja
  •   objekti izvajanja dejavnosti zdravstvenega in socialnega varstva
  •   objekti dostopa do storitev državne uprave
  •   objekti dostopa do ponudbe kulturnih ustanov
  •   objekti potniškega prometa
  •   objekti aktivnosti preživljanja prostega časa (šport, rekreacija, turizem)

 

Iskalnik objektov

              

Informacije o dostopnosti določenega objekta iščemo na dva načina. V iskalnik lahko napišemo:
1. Ime kraja v katerem je lociran objekt, ali kakšna druga značilnost iz opisa objekta ki nas zanima, ali
2. področje iz šifranta.

 

Rezultati:
Ups, med podatki ni iskanih objektov!

 

 

V projektih sodelujejo ali jih sofinancirajo:

                                     

 
Back To Top