Language Search User Login Menu
Tools
Close
Close

 

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam


V okviru Smernic za izvajanje projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, katerega je nosilec bil Slovenski etnografski muzej je z namenom ugotoviti obstoječe stanje na področju omogočanja dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam in zaposlovanja ter usposabljanja oseb iz ranljivih skupin bila opravljena analiza, v katero je bilo vključenih deset državnih muzejev. Analizirani so bili Slovenski etnografski muzej, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Slovenski gledališki muzej, Narodna galerija, Moderna galerija + Muzej sodobne umetnosti Metelkova (MSUM), Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Muzej krščanstva na Slovenskem.

Smernice za izvajanje projekta dostopnost

 

Karta dostopnosti lokacij za invalide


Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije izdala Karto dostopnosti ožjega mestnega jedra Ljubljane za gibalno ovirane osebe. Karta predstavlja pregled prehodnih poti za invalide na invalidskem vozičku na območju ožjega centra mesta Ljubljane. Na karti so označene poti brez večjih arhitektonskih ovir, peš prehodi z urejenimi klančinami in zadostno znižanimi robniki. Ustrezno prirejena in dostopna parkirna mesta za invalide, ki so predvsem v garažnih hišah in sanitarije za invalide javno dostopne ter ostale sanitarije znotraj javnih ustanov s časovno omejenim dostopom.

Karta dostopnosti lokacij za invalide

 

Invalidskim vozičkom dostopne lokacije v centru Ljubljane


Urša Tonejec, ki je tudi sama uporabnica invalidskega vozička je samostojno raziskovala lokacije po Centru Ljubljana in ocenjevala njihovo dostopnost za osebe na invalidskem vozičku. Ocenjevala je parkirišča, bankomate, objekte za kulturo, objekte za nastanitev, javne sanitarije ter naredila bazo dostopnih lokacij, katere je sama preverila. Na podlagi lastnih dognanj in predvsem osebne izkušnje zbira vse informacije in jih predstavi ostalim gibalno oviranim osebam, bodisi turistom, ki so v Ljubljani prvič, bodisi domačinom. O projektu Invalidskim vozičkom dostopne lokacije v centru Ljubljane in dejansko stanje dostopnosti objektov, ki so ocenjeni po njenih kriterijih je možno pregledati na linku oziroma njenem osebnem blogu.

Karta parkirišč za invalide v centru Ljubljane

 

Prvi slovenski imenik dostopnih točk


Pridem.si je slovenski spletni imenik, namenjen gibalno oviranim osebam. Imenik zbira najrazličnejše lokacije v Sloveniji, ki so dostopne gibalno oviranim osebam. Omogoča iskanje različnih podjetij ali organizacij po regijah, mestih ali dejavnostih. Cilj je zbrati čim več ustreznih lokacij – dostopnih objektov na enem mestu, kot so: restavracije, picerije, slaščičarne, kavarne, trgovine, gledališče, kino, opera, dvorane, šole, fakultete, knjižnice, kulturne znamenitosti, športni objekti, prenočišča in drugi turistični objekti.

 

Ljubljana by wheelchair - Vse gibalno oviranim dostopne lokacije v Ljubljani


Aplikacija Ljubljana by Wheelchair je nadaljevanje spletnega projekta www.pridem.si, ki zbira vse dostopne lokacije v Sloveniji, z namenom olajšanja življenja gibalno oviranim osebam. Razvita je v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana, ki je prepoznal potencial za uporabo tovrstne aplikacije med turisti vozičkarji v Ljubljani, in je njeno izdajo tudi sofinanciral.

Aplikacija se osredotoča na pokrivanje vseh potreb, ki jih oseba na vozičku ima. Pri aplikaciji so se osredotočili na vse, kar bi bilo turistu zanimivo, predvsem pa dostopno. Omogoča kategorizirano iskanje dostopnih lokacij kot so: prenočišča, pijača, hrana, znamenitosti, dejavnosti, nakupovanje in stranišča.

 

 

V projektih sodelujejo ali jih sofinancirajo:

                                     

Back To Top