Language Search User Login Menu
Tools
Close
Close

Razor Host

 

Župnija Turnišče
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Ul. Štefana Kovača 14
9224 Turnišče

16.320870 - 46.618139
Opis objekta

Cerkev Marijinega vnebovzetja je v kraju Turnišče in Občini Turnišče. 15. avgusta 2007 je svetišče Marije pod logom bilo razglašeno za osrednje božjepotno središče murskosoboške škofije. Spada v župnijo Turnišče.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe preko stranskega vhoda. Objekt nima prilagoditev za slepe in slabovidne, ter naglušne.

Prilagoditve

 • Stranski vhod je dostopen za gibalno ovirane osebe.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje invalidskega vozička.

Pomankljivosti

 

 • Objekt nima parkirnih mest za gibalno ovirane.
 • Stopnišča nimajo ograje.
 • Klančina ni ustrezno označena in zaščitena.
 • Objekt nima oznak.
 • Dostopna pot ni urejena in označena.
 • Objekt nima sanitarij za gibalno ovirane.
 • Cerkev ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.


Cerkev matere božje na otoku
Fotografija Ni slike!

Področje: Kultura
Naslov: Blejski otok 3
4260 Bled

14.08994964 - 46.3623453
Opis objekta

Legenda pravi, da je na tem kraju nekdaj stalo svetišče staroslovanske boginje Žive.  V bojih med kristjani in pogani je bilo svetišče uničeno in na mestu postavljena cerkev. V 15. stoletju je bila cerkev prezidana v gotskem slogu in razširjena - dodali so prrzbiterij in glavni oltar. Po potresu leta 1509 so jo prenovili v zgodnjem baročnem slogu. Sedanja oblika je iz 17. stoletja, ko prišlo do vnovične obnove po potresu. Glavni oltar je okrašen z bogato pozlačeno rezbarijo iz leta 1747. Osrednja oltarna plastika ponazarja Mater božjo, ob kateri sta donator blejske posesti Henrik II. in njegova žena Kunigunda. Posebna znamenitost je zvon želja. Kdor z njim pozvoni in tako počasti Marijo, se mu izpolni želja.

Objekt je nedostopen že samo zaradi nedostopnosti otoka. Tudi sicer poti po otoku sestojijo iz neutrjenih peščenih stez in neenakomernih starih stopnic. Vhod v objekt je oviran z visokim pragom v vetrobran in nato z drugim v cerkveno ladjo.

Prilagoditve

 • Vrata objekta so stalno odprta za obiskovalce.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomanjkljivosti

 • Ni urejenih parkirnih mest za gibalno ovirane.
 • Celotna pot je težko dostopna.
 • Prag onemogoča prosto dostopnost objekta. Klančin ni.
 • Vsa stopnišča so stara in kamnita: neenakomerna, brez primerne ograje in s previsnimi ploskvami.


Ptujska Gora
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Ptujska Gora 40
2323 Ptujska Gora

15.761170 - 46.354579
Opis objekta

Ptujska Gora je gručasta vas na vrhu vzdolžnega slemena Savinjsko med rekama Dravinjo na jugu in Polskavo na severu. Kraj se je razvil, ko so ob koncu 14. stoletja zgradili novo cerkev Matere božje. Kraj je 1447 dobil pravico do letnega sejma in se pričel razvijati v trg, ki je prvič omenjen 1578. Ptujska Gora je znan romarski kraj. Nekoč se je imenoval Nova Štifta, nato Mons gratiarum (Milostna gora), v času turških vpadov pa se je zaradi čudeža (Marija je goro ovila v črn oblak, da je plenilci niso opazili) med domačini uveljavilo ime Črna gora. Leta 1937 se je s prihodom minoritov kraj preimenoval v sedanje ime.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe preko stranskega vhoda po poti, ki je dobro označena, nima pa prilagoditev za slepe in slabovidne, ter naglušne.

Prilagoditve

 • Dostopna pot je ustrezna in dobro označena.
 • Objekt ima dovolj parkirnih mest za gibalno ovirane.
 • Objekt ima ustrezno označeno dvigalo.
 • Gumbi v dvigalu omogočajo branje s tipom za slepe in slabovidne.
 • Vrata v objekt so dovolj široka za invalidski voziček.
 • Hodniki v cerkvi so dovolj prostorni za invalidski voziček.
 • Sanitarije za invalide so dobro označene.
 • Sanitarna školjka je dobro zavarovana s konzolnimi ročaji na obeh straneh.

Pomankljivosti

 

 • Parkirni mesti za gibalno ovirane osebe nista primernih velikosti.
 • Stopnišča nimajo ograje, ki bi segala čez zgornjo in spodnjo stopnico.
 • Dostopna pot ni ustrezno označena ter opremljena s taktilnimi in kontrastnimi oznakami za slepe in slabovidne.
 • Klančina v cerkvi pri stranskem vhodu je preveč strma in neustrezno zaščitena.
 • Klančina do stranskega vhoda, ki je namenjen gibalno oviranim je predolga in strma.
 • Klančina nima nameščene varovalne ograje oz. robnikov.
 • Cerkev ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
 • Sanitarije nimajo naprave za klic na pomoč.
 • Sanitarna školjka je previsoka.


CERKEV SV. FABIANA, BOŠTJANA IN ROKA
Fotografija foto: arhiv UIRS

Področje: Cerkev
Naslov: Trubarjev trg 5
Kranj

14.3561199164441 - 46.23629341088751
Opis objekta


Cerkev sv. Frančiška, Koper
Opis objekta

Cerkev sv. Frančiška Asiškega je postavljena v osrednjem delu historičnega mestnega jedra Kopra, na osrednjem delu nekdanjega otoka. Objekt predstavlja kulturno dediščino, spomenik lokalnega pomena. Zadnja prenova je bila izvedena leta 2014. Mestna občina Koper je skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine leta 2012 pričela s prenovo cerkve, ki se danes uporablja kot protokolarna prireditvena dvorana, namenjena tudi drugim kulturnim in svečanim prireditvam.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe. Z avtomobilom se lahko pripelje neposredno do vrat objekta, vendar parkirno mesto za kratkotrajno ustavitev ni označeno. Potrebno je zagotoviti prostor za parkiranje v neposredni bližini objekta, prav tako pa tudi v bližnji okolici. Osebe na invalidskih vozičkih lahko v objekt vstopijo po premični klančini vendar jo je potrebno zaradi spomeniškega varstva stopnic vsakič posebej namestiti. Za slepe in slabovidne in gluhe in naglušne ni ustreznih prilagoditev.

Prilagoditve

 • Osebe na invalidskih vozičkih lahko v objekt vstopijo le po premični klančini.
 • Dvorana je opremljena s premičnimi stoli in omogoča dovolj prostora za manever za osebe na invalidskih vozičkih.
 • Za samostoječe zvočnike in druge elemente je ustrezno poskrbljeno z zaščitno ograjo, ki preprečuje spotikanja in druga neprijetna srečanja.
 • Sanitarije za invalide so dobro označene, prostorne in primerno opremljene.

Pomankljivosti

 

 • Parkirno mesto za gibalno ovirane osebe ni zagotovljeno.
 • Parkirno mesto za kratkotrajno ustavitev ni označeno.
 • Dostopna pot ni ustrezno označena ter opremljena s taktilnimi in kontrastnimi oznakami za slepe in slabovidne.
 • Naklon klančine za vstop v objekt za osebe na invalidskih vozičkih ni ustrezen za samostojno in varno uporabo.
 • Klančina nima nameščene varovalne ograje, kljub temu, da nastavke ima.
 • Dvorana ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.
 • Problematičen je dostop do sanitarij zaradi višinske razlike in neoznačenosti stopnic. Na voljo je sicer premična klančina, ki pa je prestrma in nima nameščene varovalne ograje.


Župnijska cerkev svetega Martina
Fotografija 15.10.2016

Področje: Cerkev
Naslov: Riklijeva cesta 19
4260 Bled

14.1050424 - 46.3697182
Opis objekta

Prva kapela je bila na kraju postavljena že pred letom 1000. Kasnejšo gotsko cerkev iz 15. stoletja je leta 1905 nadomestila sedanja neogotska cerkev, posvečena sv. Martinu. Načrte nove cerkve je priskrbel prof. Friedrich von Schmidt, prilagodil pa jih je, predvsem glede notranje oprave, arhitekt Josip pl. Vancaš. Večina plastik je izdelal konzervator Ivan Vurnik iz najboljšega kararskega marmorja, freske pa so delo akademskega slikarja Slavka Pengova. Pred cerkvijo stoji vrtno znamenje, ki ga je v letih pred 2. svetovno vojno projektiral največji slovenski arhitekt Jože Plečnik.

Objekt je težje dostopen zaradi neurejenosti okolice in dostopa. Parkirišče ni urejeno, pesek in granitne kocke niso zelo primerni za omogočanje dostopne poti. Največja prepreka je sicer dvojni prag glavnega vhoda.

Prilagoditve

 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Objekt nima nobenih oznak.
 • Dvojni prag na objektu je odločno previsok in nedostopen.
 • Vrata so kljub mehanizmu za pomoč pri zapiranju hudo pretežka.


Bazilika Marije Pomagaj (s spremljevalnimi objekti), Brezje
Opis objekta

Bazilika je le del širšega kompleksa. Kompleks zajema še vhodni informacijski objekt s spremljevalnimi prostori ob večjem odprtem parkirišču. Za njim pa se nizata še odprti oltar z avditorijem, dvignjen park ter objekt z dostopnimi sanitarijami.

Bazilika, zunanji oltar in sanitarije so dostopni medtem ko novi informacijski objekt ni dobro dostopen za gibalno ovirane osebe, saj so vrata preozka in klančine so trenutno prestrme. V baziliki je nameščena indukcijska zanka za naglušne osebe. Za slepe in slabovidne pa še ni večjih prilagoditev. Največji problem je predstavljala neurejena oziroma še nedokončana zunanja ureditev pred informacijskim (vstopnim) objektom, kar onemogoča varen dostop za slepe slabovidne in vse druge. Potrebno je urediti celovit sistem za orientacijo vseh skupin z oviranostmi.

Prilagoditve

 • Kompleks ima urejena dostopna parkirna mesta, ki pa so slabo označena in neustreznih velikosti.
 • V ločenem objektu so prisotne dostopne sanitarije za gibalno ovirane, vendar je klančina predolga in neopremljena.
 • Trgovinica je dostopna za gibalno ovirane osebe, saj so med policami dovolj široki hodniki. Problematičen je le samostojen dostop po klančini.
 • Bazilika je opremljena z indukcijsko zanko za izboljšanje sluha.
 • Zunanji oltar je opremljen z indukcijsko zanko za izboljšanje sluha.

Pomankljivosti

 • Dostopna pot nima dovolj dobrih orientacijskih oznak.
 • Ni urejenega celovitega sistema talnih taktilnih in kontrastnih oznak za orientacijo slepih in slabovidnih na dostopni poti.
Informacijski objekt – trgovinica, galerija, bar…
 • Klančina v trgovino ni varna.
 • Pult v trgovinici ni primeren za osebe na invalidskem vozičku.
 • Dostopi do galerije, bara so onemogočeni, saj je širina vhodnih vrat neustrezna (preozka).
Zunanji oltar
 • Nova klančina na poti od zunanjega oltarja proti sanitarijam ima neustrezen naklon, ni prekinjena s podestom in ni v celoti zavarovana z ograjo.
 • Nove stopnice od zunanjega oltarja proti sanitarijam nimajo oprijemala za roke in ograje po celotni dolžini.
Bazilika
 • Glavni vhod in stranski vhod v baziliko nista ustrezni. Vrata so težka.


Stolnica svetega Nikolaja
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Dolničarjeva ulica 1
1000 Ljubljana

14.5084631 - 46.05058185
Opis objekta

Stolnica svetega Nikolaja v Ljubljani je stolnica Nadškofije Ljubljana in župnijska cerkev Župnije Ljubljana - Sv. Nikolaj. Gradili so jo od leta 1701 do leta 1706 po načrtih kapucinskega brata Florencijana in italijanskega umetnika Andrea Pozza na mestu, kjer je pred tem stala najprej manjša romanska in za tem večja gotska cerkev. To so podrli in ohranili samo nekaj kamnitih spolij. Baročno cerkev, so najprej postavili še brez načrtovane zidane kupole, ki so jo sezidali šele leta 1841. Notranjost so okrasili slikarja Giulio Quaglio in Matej Langus, kiparji Francesco Robba, Angelo Pozzo, Paolo in Giuseppe Groppelli ter dve stoletji kasneje, arhitekt Jože Plečnik. Stolnica je prostor kulturnih dogodkov in arhitekturno med najpomembnejšimi baročnimi spomeniki v državi. Od leta 2008 je zavarovana kot kulturni spomenik državnega pomena. Stoji na Dolničarjevi ulici, na polovici poti med Mestnim trgom in ljubljansko tržnico; njena umestitev med dve stavbi uličnega niza pa je za barok nenavadna.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe, vendar težje za osebo, ki si ga želi ogledati sama. Ni prilagoditev za slepe in slabovidne ali naglušne. Za gibalno ovirane je dostop možen, vendar ovire predstavljajo predvsem težka vrata in visoki robniki, kar pa bi se dalo izboljšati s premičnimi klančinami.

Prilagoditve

 • Objekt ima klančino na stranskem vhodu, ki omogoča dostop z vozičkom.
 • Dostopna pot okoli objekta je utrjena in dovolj široka za manevriranje osebe na vozičku.
 • Zunanja vrata imajo pomagalo za zapiranje, vendar so vrata še vedno težka.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Objekt nima nobenih oznak.
 • Robniki na vhodih so previsoki in neenakomerni iz ene in druge strani.
 • Vrata so kljub mehanizmu za pomoč pri zapiranju pretežka.


Stolna župnija Ljubljana
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Dolničarjeva ulica 1
1000 Ljubljana

14.5084682 - 46.05046273
Opis objekta

Objekt spada pod Stolnico svetega Nikolaja v Ljubljani.

Objekt je nedostopen za gibalno ovirane osebe. Ni prilagoditev za slepe in slabovidne ali naglušne. Potrebna bi bila vsaj klančina, ki naj bi se dogradila zraven stopnic v avli.

Prilagoditve

 • Objekt ima premično postavitev stolov in miz v učilnici.
 • Dostopna pot okoli objekta je utrjena in dovolj široka za manevriranje osebe na vozičku.
 • Zunanja vrata so lahka in imajo pomagalo za zapiranje.

Pomankljivosti

 • Objekt nima nobenih oznak.
 • Robnik iz učilnice predstavlja veliko oviro za gibalno ovirane.
 • Ni prilagoditev ta slepe in slabovidne ali naglušne. Tudi za gibalno ovirane je objekt nedostopen.


Stolna Cerkev Celje
Opis objekta

Stolnica sv. Daniela leži v jedru srednjeveškega mesta Celje. Je stolnica Škofije Celje in župnijska cerkev Župnije Celje - Sv. Danijel. Postavili so jo okrog leta 1306, na mestu romanske enoladijske cerkve iz 12. stoletja. Takrat je imela podobo triladijske slopne bazilike z ravnim stropom in nunsko emporo. Po letu 1379 so jo obokali ter pozidali zvonik in prezbiterij. Okoli leta 1400 so ji na severni strani prizidali kapelo Žalostne Matere. Predstavljala je zakladnico slikarskih in kamnoseških del povezanih z rodbino Celjskih grofov. Grb se nahaja v enem od sklepnikov križnorebrastega oboka prezbiterija. Je zelo kvalitetna arhitektura klasične gotike. Prostor je enoten, vzdolžno zasnovan, tristrano zaključen, s termi šilastoločnimi okni, s štirimi polami križnega oboka in bogatim kamnoseškim okrasjem: služniki, bogatimi konzolami in kamnitimi baldahini ob stenah. Ob straneh so v stenah štiri niše obrobljene s kamnoseškim okrasjem, krabami in fialami. Ob vhodu so molilni pulti in klopi. Na oltarju stoji gotska pieta, ki velja za eno najlepših v tem prostoru.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe, vendar težje za osebo, ki si ga želi ogledati sama. Ni prilagoditev za slepe in slabovidne. Objekt je opremljen s slušno zanko za naglušne. Za gibalno ovirane je dostop možen, vendar ovire predstavljajo predvsem težka vrata na vhodu in visok robnik (10 cm), kar pa bi se dalo izboljšati s premičnimi klančinami. Parkirišče nima urejenega parkirnega mesta za gibalno ovirane, a je dostopen prostor za kratkotrajno ustavitev vozila. Na dostopni poti je nekaj ovir, še nekaj več jih je na poti do sanitarij.

Prilagoditve

 • Objekt je opremljen s slušno zanko.
 • V sosednjem pripadajočem objektu nudijo sanitarije z urejenim invalidskim straniščem.
 • Dostopna pot okoli objekta je dovolj široka za manevriranje osebe na vozičku.
 • Zunanja vrata imajo pomagalo za zapiranje, vendar so vrata še vedno težka.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Objekt nima nobenih oznak.
 • Robniki na vhodu so previsoki. Potrebna je klančina
 • Celoten objekt in dostopna pot sta pomankljivo označena.
 • Vrata so kljub mehanizmu za pomoč pri zapiranju pretežka.
 • Na dostopni poti je veliko ovir. Dostopna površina je grobo tlakovana.
 • Objekt nima urejenega parkirnega mesta za gibalno ovirane.


Stolna Cerkev Novo mesto
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Kapiteljska ulica 4
8000 Novo mesto

15.16686 - 45.80333
Opis objekta

Stolnica svetega Nikolaja, med domačini pa kar Kapitelj, je eden najstarejših, in najlepših prepoznavnih znamenitosti Novega mesta. Krasi vrh griča nad starim mestnim jedrom. Njene posebnost je preplet baročnega in gotskega stila vzdolž cerkve.

Objekt ima nekaj prilagoditev za olajšanje dostopnosti oviranim osebam, a mu do ustrezne dostopnosti manjka vrsta manjših popravkov. Ima tudi več kritičnih mest, ki jih je težje razrešiti.

Prilagoditve

 • Objekt je opremljen s klančino na vhodu.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Tako prostor za ustavitev vozila kot dostopna pot sta neurejena. Makedam, številne ovire, rahel naklon.
 • Stranišče je ločeno od objekta kar ni problematično samo po sebi, vendar gre za isto neurejeno dostopno pot.
 • Vrata ob klančini niso primerna za gibalno ovirane. Potrebujejo spremstvo.
 • Steklena vrata vhoda nimajo, poleg oznak o varovanju objekta in ročajev nobenih oznak, ki bi slabovidne opozorile na stekleno površino.
 • Stopnišča iz notranjosti v kripto potrebuje kontrastne oznake na robu vsake stopnice.
 • Vrata sredi stopnišča v kripto. Neugodna postavitev, ki se je ne da spremeniti. Najlažje jih je pustiti stalno odprta in opozoriti na vratna krila z kontrastnimi trakovi.
 • Stopnišče iz zunanjosti v kripto je sestavljeno iz dveh delov. Zeleni predpražniki, ki pokrivajo zgornji del so moteči. Bolje bi jih bilo odtraniti in nadomestiti s kontrastnimi nedrsečimi trakovi.
 • Vratno krilo, ki se nad tem stopniščem odpira v notranjost predstavlja nevarnost za slabovidne. Kontrastna oznaka na robu bi to olajšala.
 • Ograje tako v notranjosti kot tudi pri zunanjem stopnišču so neustrezne. Potrebno bi bilo namestiti nove: neprekinjene, trdne in segajoče čez rob stopnic.
 • Ni indukcijske zanke.


Stolna župnija Koper
Opis objekta

Stolica Marijinega vnebovzetja v Kopru je stolnica Škofije Koper in župnijska cerkev Župnije Koper. Je ena izmed dveh stolnic v škofiji. Druga je sostolnica Kristusa Odrešenika v Novi Gorici. Cerkev romanske zasnove iz 12. stoletja, tvori z zvonikom vzhodno stranico Titovega trga. Zunanjost krasi prefinjeno obdelano gotsko pritličje in renesančno nadstropje. Notranjost ima značilno triladijsko dvorano. S stolnico je povezan zvonik, ki je bil prvotno samostojni romanski mestni stolp.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe iz stranskega vhoda, ob parkirišču. Ni prilagoditev za slepe in slabovidne. Objekt ni opremljen s slušno zanko za naglušne. Za gibalno ovirane je dostop pred glavnim vhodom otežen, ovire predstavljajo težka vrata na vhodu in visoke stopnice pred in za vrati. Stranski vhod, ki je v neposredni bližini, je dobro urejen. Parkirišče nima urejenega parkirnega mesta za gibalno ovirane pred vhodom. Najbližji se nahaja ob mestnem trgu in je oddaljen 50m. Dostopen tudi prostor za kratkotrajno ustavitev vozila. Na dostopni poti je nekaj ovir, osvetljava na njej ni zadostna.

Prilagoditve

 • Stranski vhod je opremljen s klančino.
 • Dostopna pot okoli objekta je dovolj široka za manevriranje osebe na vozičku.
 • Zunanja vrata imajo pomagalo za zapiranje, vendar so vrata še vedno težka.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Celoten objekt in dostopna pot sta pomanjkljivo označena.
 • Parkirno mesto za kratkotrajno ustavitev ni označeno.
 • Dostopna pot ni ustrezno označena ter opremljena s taktilnimi in kontrastnimi oznakami za slepe in slabovidne.
 • Dostopna pot pred glavnim vhodom ima dotrajan in razpokan tlak.
 • Ograja na klančini je večkrat prekinjena in prekratka.
 • Naklon klančine ni ustrezen ob njeni dolžini.
 • Vrata so kljub mehanizmu za pomoč pri zapiranju pretežka.
 • Stopnice niso kontrastno označene.
 • Vrata stranskega vhoda imajo previsok robnik.


Bazilika Matere Usmiljenja, Maribor
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 7
Maribor

15.649799 - 46.560128
Opis objekta

Bazilika Matere Usmiljenja v Mariboru je ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji in je sedež Župnije Maribor ter domača cerkev Frančiškanskega samostana Maribor. Bazilika je z 58 metri višine štirinajsta najvišja zgradba v Sloveniji in tretja najvišja zgradba zunaj Ljubljane. Današnja cerkev s samostanom je bila zgrajena leta 1900. Zaradi vedno večjega števila romarjev je postala cerkvica premajhna. Od nje se je ohranila le grobnica. Cerkev je troladijska in ima tri vhode.

Celoten objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe iz stranskega vhoda. V baziliki je nameščena indukcijska zanka za naglušne osebe. Za slepe in slabovidne pa še ni večjih prilagoditev. Za gibalno ovirane je dostop pred glavnim vhodom otežen, vendar je urejen dostop do stranskega vhoda, ki je v neposredni bližini. Tu bi bila dobrodošla avtomatska vrata. Parkirnih mest okrog stolnice je dovolj. Na dostopni poti ni ovir, je pa ta v naklonu. Osvetljava na njej ni zadostna. Dostopna pot od parkirišča do vhoda v objekt tudi ni označena ter opremljena s taktilnimi in kontrastnimi oznakami za slepe in slabovidne. Sanitarije so dobro dostopne in urejene. Potrebno je urediti celovit sistem za orientacijo vseh skupin z oviranostmi.

Prilagoditve

 • Stranski vhod je opremljen s klančino.
 • Dostopna pot okoli objekta je dovolj široka za manevriranje osebe na vozičku.
 • Kompleks ima urejena dostopna parkirna mesta.
 • Bazilika je opremljena z indukcijsko zanko za izboljšanje sluha.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Celoten objekt in dostopna pot sta pomanjkljivo označena.
 • Ograja na klančini je večkrat prekinjena in prekratka.
 • V cerkvi ni premičnih stolov.
 • Naklon klančine pred stranskim vhodom ni ustrezen.
 • Dostopna pot ni ustrezno označena ter opremljena s taktilnimi in kontrastnimi oznakami za slepe in slabovidne.
 • Glavni vhod in stranski vhod v baziliko nista ustrezni. Vrata so težka.
 • Stopnice niso kontrastno označene.


Evangeličanska cerkev, Murska Sobota
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Slovenska ulica 15
Murska Sobota

16.164941 - 46.662517
Opis objekta

Evangeličanska cerkev je v mestu Murska Sobota bila zgrajena leta 1910 po načrtih madžarskega arhitekta Ernöja Gerelyja. Notranjost je neogotska in je poslikana v madžarskem duhu. Oltar s sliko Snemanje s križa, je naslikal Jeno Bory.

Objekt je prilagojen le določenim skupinam gibalno oviranih oseb. Oviro zaenkrat predstavljajo stopnice pred glavnim in stranskim vhodom, vendar pa nameravajo to pomanjljivost odpraviti, z načrtovano klančino. Problem predstavljajo predvsem pomankljive oznake.

Prilagoditve

 • Objekt je opremljen s slušno zanko za naglušne.
 • V sosednjem pripadajočem objektu nudijo sanitarije z urejenim invalidskim straniščem.
 • Dostopna pot okoli objekta je dovolj široka za manevriranje osebe na vozičku.
 • Zunanja vrata glavnega in stranskega vhoda imajo pomagalo za zapiranje.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje z vozičkom.

Pomankljivosti

 • Objekt nima nobenih oznak.
 • Potrebna je klančina
 • Sanitarije za invalide so majhne. Primankuje ročaj ob školjki.
 • Celoten objekt in dostopna pot sta pomankljivo označena.
 • Objekt nima urejenega parkirnega mesta za gibalno ovirane. Prostor za ustavitev vozila ni ustrezno označen.


CERKEV SV. KANCIJANA
Fotografija foto: arhiv UIRS

Področje: Cerkev
Naslov: Glavni trg, 7
Kranj

14.35556119145646 - 46.23893669264654
Opis objekta


Sveta Gora
Opis objekta

Nad reko Sočo in Solkanom se strmo dviga romarska božja pot na Sveto Goro, visoko 682 metrov. Z gore se romarju odpre s severa slikovit pogled na Julijske Alpe, z vzhoda na Trnovski gozd, Škabrijel in Grgar, z juga na Gorico, Solkan in Sabotin, na Kras in Jadransko morje, z zahoda na vinorodna Brda, Karnijske Alpe in Dolomite. Na Sveto Goro se lahko pripeljemo iz Solkana po asfaltirani cesti, ob kateri so postaje križevega pota iz leta 1991, ali pa se podamo s Prevala peš po stari romarski poti; na Goro pridemo tudi iz Grgarja in Zagore pri Plavah.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe preko stranskega vhoda. Objekt nima prilagoditev za slepe in slabovidne, ter naglušne.

Prilagoditve

 • Stranski vhod je dostopen za gibalno ovirane osebe.
 • Dostopna pot iz parkirišča do stranskega vhoda je označena.
 • Objekt ima dobro prilagojeno klančino na stranskem vhodu za gibalno ovirane.
 • Klančina je označena.
 • Stopnišče do glavnega vhoda ima ustrezno in neprekinjeno ograjo.
 • Enojne stopnice v cerkvi so ustrezno označene z opozorilom in kontrastno črto.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje invalidskega vozička.

Pomankljivosti

 

 • Objekt nima urejenih parkirnih mest za gibalno ovirane.
 • Objekt je pomanjkljivo označen na glavnem vhodu.
 • Nekateri deli cerkve so slabše dostopni za gibalno ovirane zaradi enojnih stopnic.
 • Stranišče za invalide je v restavraciji, ki pa je bila zaprta ob našem obisku.
 • Cerkev nima oznak za slepe in slabovidne.
 • Cerkev ni opremljena z indukcijsko zanko oziroma sistemom za izboljšanje sluha.


Župnija Petrovče
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Petrovče 199
3301 Petrovče

15.189175 - 46.244017
Opis objekta

Bazilika Marijinega obiskanja v Petrovčah je ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji in ena izmed dveh v Škofiji Celje. Je tudi škofijsko romarsko središče Škofije Celje in župnijska cerkev Župnije Petrovče. Baziliko in župnijo od leta 1965 upravljajo dominikanci.

Objekt je prilagojen za gluhe in naglušne osebe.

Prilagoditve

 • Objekt preko glavnega vhoda ni dostopen za gibalno ovirane osebe.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje invalidskega vozička.
 • Vrata v objekt so dovolj široka za invalidski voziček.
 • Objekt je opremljen z indukcijsko zanko.

Pomankljivosti

 

 • Objekt nima parkirnih mest za gibalno ovirane.
 • Klančina ni ustrezno označena in zaščitena.
 • Objekt nima oznak.
 • Dostopna pot ni urejena in označena.
 • Na dostopni poti korita za rože predstavljajo ovire.
 • Objekt nima sanitarij za gibalno ovirane.


Župnija Zaplaz-Čatež
Fotografija Ni slike!

Področje: Cerkev
Naslov: Čatež 17
8212 Velika loka

14.958160 - 45.973088
Opis objekta

Župnija Čatež - Zaplaz je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Trebnje škofije Novo mesto, pred tem je bila župnija del nadškofije Ljubljana. Leta 1800, ko je bila pozidana kapela Marije Pomagaj na Brezjah, so po izročilu zgradili tudi prvo kapelo na Zaplazu. Leži na 544 metrov visokem hribu, nekaj kilometrov severno od Trebnjega.

Objekt je dostopen za gibalno ovirane osebe preko glavnega in stranskega vhoda. Objekt nima prilagoditev za slepe in slabovidne, ter naglušne.

Prilagoditve

 • Glavni in stranski vhod sta dostopna za gibalno ovirane osebe.
 • V cerkvi je dovolj prostora za manevriranje invalidskega vozička.
 • Sanitarna školjka je dobro zavarovana s konzolnimi ročaji na obeh straneh.
 • Pred vrati so predpražniki gumirani, robnikov ni.

Pomankljivosti

 

 • Objekt nima parkirnih mest za gibalno ovirane.
 • Objekt je pomanjkljivo označen na glavnem vhodu.
 • Klančina ni ustrezno označena in zaščitena.
 • Objekt nima oznak za slepe in slabovidne.
 • Sanitarije so dobro opremljene, vendar potrebujejo nekatere prilagoditve ter napravo za klic na pomoč.
 • Stranišče za invalide je po ozkem hodniku težko dostopno.
 • Dostopna pot ni označena.
 • Na dostopni poti ob parkirišču klopi predstavljajo ovire.


V projektih sodelujejo ali jih sofinancirajo:

                                     

EasyDNNAccessibilityModule

Back To Top