Analiza dostopnosti - poročilo

Triglavska roža, Bled


Foto: Arhiv UIRS

Naslov objekta: Ljubljanska 27, Bled
Datum izvedene analize dostopnosti: 29.7.2015
Izvajalec analize dostopnosti: Urbanistični inštitut RS
Naročnik: Projekt ZMOREMO - sofinanciranje EU PROGRESS in MDDSZ


Izpis analize dostopnosti za vse vrste invalidnosti

Legenda:

Gibalno ovirane osebe:
Slepe in slabovidne osebe:
Gluhe in naglušne osebe:

- dostopno, - nedostopno, - ni pomembno za tip invalidnosti

- dostopno, - nedostopno, - ni pomembno za tip invalidnosti

- dostopno, - nedostopno, - ni pomembno za tip invalidnosti

Parkiranje
Ali je zagotovljeno dovolj parkirnih mest za za gibalno ovirane osebe? (1 dostopno pm na 10pm / 2 na 50 / 4 na 100 / 6 na 200 / 6 na več kot 200 / +plus 1 na vsakih 100 dodatnih parkirnih mest)
Zagotovljenih je dovolj parkirnih mest za gibalno ovirane osebe.

Za gibalno ovirane osebe sta prilagojeni 2 parkirni mesti.


Foto: Arhiv UIRS
Če je zagotovljeno le eno parkirno mesto za gibalno ovirane, ali je parkirno mesto tik ob vhodu?
Parkirno mesto je tik ob vhodu.
Ali je širina parkirnega mesta za gibalno ovirane najmanj 3900 mm?
Širina parkirnega mesta ni ustrezna.

Širina parkirnega mesta je 3680 mm.
Ali je dolžina parkirnega mesta za gibalno ovirane najmanj 5400 mm?
Dolžina parkirnega mesta ni ustrezna.

Dolžina parkirnega mesta je 3820 mm.
Ali v primeru da sta dve dostopni parkirni mesti, ki si delita en prostor za prehod imajo minimalno širino 6300 mm?
Širina parkirnega mesta je ustrezna.
Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane blizu vhoda (oddaljeno do 50 m od vhoda)?
Parkirno mesto je blizu vhoda.
Ali je parkirno mesto locirano v istem nivoju kot glavni vhod stavbe ali drugi vhodi do stavb?
Dostopno parkirno mesto ni locirano v istem nivoju kot glavni/stranski vhod v stavbe.


Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane označeno s talno oznaka (mednarodni znak)?
Parkirno mesto je označeno s talno oznako.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane označeno z vertikalnim znakom (mednarodni znak)?
Parkirno mesto je označeno z vertikalnim znakom.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je urejen dostop na pločnik – poglobljen robnik v širini najmanj 900 mm?
Dostop na pločnik je urejen.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je parkirno mesto za gibalno ovirane osvetljeno?
Parkirno mesto ni osvetljeno.
Dostopna pot
Ali je na prehodu za pešce pločnik poglobljen na nivo cestišča?
Na prehodu za pešce pločnik ni poglobljen na nivo cestišča.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je na prehodu za pešce poglobitev pločnika kontrastno označena?
Na prehodu za pešce poglobitev pločnika ni kontrastno označena.
Ali je položaj prehodov jasno označen s spremembo v površini pločnika?
Položaj prehodov ni jasno označen s spremembo v površini pločnika.
Ali je omogočen varen in neoviran dostop do objekta z vsake površine, ki pripada objektu, vključno s parkirišča? (Brez grajenih in komunikacijskih ovir)
Varen in neoviran dostop ni omogočen.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je širina dostopne poti najmanj 900 mm?
Širina dostopne poti je ustrezna.

Širina dostopne poti je 1350 mm.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je dostopna pot utrjena?
Dostopna pot je utrjena.
Ali je dostopna pot nedrseča?
Dostopna pot je nedrseča.
Ali je dostopna pot označena, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru?
Dostopna pot je označena.
Ali ima dostopna pot ustrezne talne oznake za orientacijo slepih in slabovidnih?
Dostopna pot nima ustreznih talnih oznak.
Ali so za lažje prepoznavanje vrat, stopnic, klančin, prehodov, talnih oblog uporabljene kontrastne barve?
Na dostopni poti niso uporabljene kontrastne barve.
Ali so na dostopni poti informacijske oznake, če so potrebne?
Na dostopni poti so informacijske oznake.


Ali je na dostopni poti zadostna umetna osvetlitev, da omogoča zaznati spremembe ravni, naklona? (najmanj 100 - 200 luksov)
Dostopna pot je dobro osvetljena.
Dostopna pot - Nevarni predmeti
Ali na poti ni nevarnih predmetov (drogovi, stenske izbokline, korita, stebrički, smetnjaki, reklamni panoji …)?
Na poti so nevarni predmeti.

(Premični) Nevarni predmeti so: drogovi;stenske izbokline; korita; stebrički; smetnjaki; reklamni panoji;
Ali je v primeru štrleče višinske ovire, na tleh zaščitno varovalo, kot je robnik ali fiksen element, ki ga je mogoče zaznati z belo palico?
Pod štrlečo oviro na tleh ni robnika ali fiksnega elementa, ki ga je mogoče zaznati z belo palico
Vhod/vetrolov
Ali je dostopen glavni vhod v objekt za gibalno ovirane osebe?
Glavni vhod je dostopen.
Foto: Arhiv UIRS
Ali ima glavni vhod oznako o dostopnosti v notranje prostore za gibalno ovirane osebe?
Glavni vhod ima oznako o dostopnosti v notranje prostore za gibalno ovirane osebe.


Foto: Arhiv UIRS
Ali ima glavni vhod oznako o prilagojenosti objekta za slepe in slabovidne osebe?
Glavni vhod nima oznake o prilagojenosti objekta za slepe in slabovidne osebe.
Ali je vhod zavarovan tako, da ima nadstrešek oz. je umaknjen v notranjost?
Vhod ima nadstrešek oziroma je umaknjen v notranjost.


Ali je pred vhodnimi vrati neovirano ravno območje, tako da imajo osebe na invalidskih vozičkih dovolj prostora za dostop?
Pred vhodnimi vrati ni ravnega območja za neoviran dostop.

Pred vhodnimi vrati je 1330 mm ravnega območja.
Ali je površina pred vhodom nedrseča?
Površina pred vhodom je nedrseča.
Ali je vhod jasno označen s talno oznako v taktilni obliki ter ima tablo na vhodu v objekt, ki je prilagojena za slepe in slabovidne?
Vhod za slepe in slabovidne osebe ni jasno označen.
Če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o varstvu kulturne dediščine ne morejo upoštevati pogoji, ali je za potrebe funkcionalno oviranih oseb na primernem mestu ob vhodu v objekt nameščen domofon?
Ob vhodu ni nameščenega domofona.
Ali je vhod dovolj osvetljen? ( min. osvetlitev 100 luksov, bolje 200 luksov)
Vhod je dobro osvetljen.
Ali ima vhod vetrolov?
Vhod ima vetrolov.
Ali je prehod skozi vetrolov v osi?
Prehod skozi vetrolov je naravnost.


Ali je širina vetrolova vsaj 1800 mm, dolžina pa glede na tip vrat?
Velikost vetrolova je ustrezna.

Velikost vetrolova je 2320 mm x 1900 mm.
Ali so ob vhodu nameščeni držaji?
Ob vhodu niso nameščeni držaji.
Ali so predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanije višinsko izravnani z ravnjo tal?
Predpražniki so izravnani s tlemi.


Vrata
( Avtomatska-drsna) Ali ima objekt avtomatska drsna vrata (na senzor)?
Objekt ima avtomatska drsna vrata.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je svetla širina vrat od 850 do 900 mm (za vhodna vrata in vrata pri katerih se voziček obrne med vrati) oziroma vsaj 760 mm (za vsa druga vrata)?
Širina vrat je ustrezna.

Širina vrat je 1350 mm.
Ali je barva vrat in okvirja v kontrastu s sosednjimi zidovi?
Vrata niso v kontrastu z zidom.


Če so steklena oz. zastekljena vrata, ali so označena z barvnimi trakovi ali okvirom malo višje pod višino oči?
Steklena vrata so ustrezno označena z barvnimi trakovi.


Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20 mm?
Višina praga je ustrezna.

Višina praga je (v mm):
Vhodna avla - Nevarni predmeti
Ali na poti ni nevarnih predmetov (drogovi, stenske izbokline, korita, stebrički, smetnjaki, reklamni panoji …)?
Na poti ni nevarnih predmetov.

(Premični) Nevarni predmeti so: drogovi;stenske izbokline; korita;stebrički;smetnjaki;reklamni panoji;
Vhodna avla
Ali je vhodna avla dovolj prostorna za manevriranje invalidskega vozička?
Vhodna avla je dovolj prostorna.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so talne površine nedrseče, tudi kadar so mokre?
Talne površine so nedrseče.
Ali je zagotovljen taktilni zemljevid oz. tlorisi nadstropij z osnovnimi informacijami? (naklon od 20 do 30 ° od vodoravne površine zaradi lažjega branja, spodnji rob pa mora biti na višini najmanj 900 mm od tal, osvetlitev znaša od 350 do 450 luksov, bre
Ni zagotovljenega taktilnega zemljevida oz. tlorisov nadstropij z osnovnimi informacijami.
Sprejemni prostor/informacijska točka
Ali je pult blizu vhoda?
Pult je blizu vhoda.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je pult jasno prepoznaven oziroma dobro označen?
Pult je jasno označen oziroma prepoznaven.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so na poti do informacijskega pulta ustrezne talne oznake oziroma je nameščena preproge za orientacijo pri lociranju do sprejemnih okenc za slepe in slabovidne?
Pot do pulta nima ustreznih talnih oznak.
Ali je pred in za pultom dovolj velik maneverski prostor najmanj 1500 x 1500 mm?
Pred pultom in za pultom je zagotovljen dovolj velik manevrski prostor za osebo na invalidskem vozičku.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je višina pulta ustrezna (740-800mm), tako da je osebam na invalidskih vozičkih omogočena samostojna uporaba informacijskega pulta?
Višina pulta ni ustrezna.

Višina pulta je 1140 mm in 780 mm.


Foto: Arhiv UIRS
Ali vsaj del sprejemnega pulta, kjer obiskovalci pišejo, omogoča čelni dostop z invalidskim vozičkom? (prostor za kolena višina 700mm)
Sprejemni pult (del pulta), kjer obiskovalci pišejo, ne omogoča ustreznega čelnega dostopa z invalidskim vozičkom.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je pult opremljen s sistemom za izboljšanje sluha (sistem z indukcijsko zanko oz. drugi)?
Pult ni opremljen s sistemom za izboljšanje sluha.
Ali sta prostor ob pultu in pult dovolj dobro osvetljena? (v prostoru in na pultu v območju od 350 do 450 luksov)
Prostor ob pultu in pult sta dobro osvetljena.


Ali imajo na razpolago tolmača za znakovni jezik? (Gluha oseba ima pravico uporabljati znakovni jezik v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe.)
Javna služba nima na razpolago tolmača za znakovni jezik.

Po predhodnem naročilu se urejanje dokumentov s pomočjo tolmača lahko uredi v izbranem terminu.

Vhod na hodnik, ki vodi do sanitarij

Vrata
Ali je svetla širina vrat od 850 do 900 mm (za vhodna vrata in vrata pri katerih se voziček obrne med vrati) oziroma vsaj 760 mm (za vsa druga vrata)?
Širina vrat je ustrezna.

Širina vrat je 900 mm.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so vrata lahka?
Vrata so lahka.
Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali je potrebna najmanjša možna sila za njihovo odpiranje?
Vrata se odpirajo z najmanjšo možno silo.
Ali je barva vrat in okvirja v kontrastu s sosednjimi zidovi?
Vrata so v kontrastu z zidom.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih razločno vidna, v kontrastu z vrati?
Kljuka je vidna.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih dosegljiva (800-1100 mm)?
Kljuka je dosegljiva.

Višina kljuke je 1070 mm.
(Kljuka) Ali se kljuka premika z lahkoto?
Kljuka se ne premika z lahkoto.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih v obliki črke D oziroma L, s čimer je kljuka lahko oprijemljiva?
Kljuka je lahko oprijemljiva.

Kljuka ima obliko črke L.
Ali je jasno nakazano, ali se vrata povlečejo ali potisnejo?
Način odpiranja ni jasno nakazan.
Sanitarni prostor
Ali je prisotno vsaj eno invalidsko stranišče?
Sanitarije za gibalno ovirane osebe so.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so sanitarije jasno označene?
Sanitarije so jasno označene.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je hodnik pred sanitarijami (predprostor) širok vsaj 1200 mm, tako da omogoča obrat 90° skozi vrata sanitarij?
Širina hodnika pred sanitarijami za gibalno ovirane osebe je ustrezna.

Širina hodnika pred sanitarijami je 1200 mm.
Ali je sanitarni prostor velik vsaj 3,5 m2, pri čemer je krajša stranica prostora dolga vsaj 1,60 m?
Velikost sanitarij je ustrezna.

Velikost sanitarnega prostora je 1670 mm x 1850 mm.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je v sanitarnem prostoru površina tal nedrseča?
Površina tal je nedrseča.
Ali je sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim držalom za roke?
Sanitarna školjka je opremljena z držalom za roke.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je konzolni umivalnik na višini 800–850 mm?
Višina umivalnika je ustrezna.

Višina konzolnega umivalnika je 830 mm.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je konzolni umivalnik odmaknjen od stranskega zidu vsaj 20 cm?
Umivalnik je ustrezno odmaknjen od zidu.


Ali sta sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je med njima vsaj 800 mm prostora?
Med sanitarno školjko in umivalnikom ni dovolj prostora.

Prostor med sanitarno školjko in umivalnikom je 500 mm.
Ali je v sanitarnem prostoru nagibno ogledalo?
Nagibnega ogledala ni.
Ali je ogledalo na primerni višini?
Ogledalo je na primerni višini.
Ali je v sanitarnem prostoru obešalnik za obleko?
Obešalnika ni.
Ali je v sanitarenm prostoru nameščena naprava za klic na pomoč?
Naprave za klic na pomoč ni.
Ali so nameščena stikala za razsvetljavo znotraj vseh dostopnih toaletnih predelkov ali pa se razsvetljava ob vstopu uporabnika vklopi samodejno?Ali je minimalna osvetlitev na višini 800 mm od tal v območju umivalnika 200 luksov?
Ob umivalniku osvetlitev ni dovolj dobra.

Osvetlitev v območju umivalnika je cca. 150 lux.
Vrata
Ali je svetla širina vrat od 850 do 900 mm (za vhodna vrata in vrata pri katerih se voziček obrne med vrati) oziroma vsaj 760 mm (za vsa druga vrata)?
Širina vrat ni ustrezna.

Širina vrat je 1070 mm.
Ali so vrata lahka?
Vrata so lahka.
Ali je barva vrat in okvirja v kontrastu s sosednjimi zidovi?
Vrata so v kontrastu z zidom.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih razločno vidna, v kontrastu z vrati?
Kljuka je vidna.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih dosegljiva (800-1100 mm)?
Kljuka je dosegljiva.

Višina kljuke je 1070 mm.


Foto: Arhiv UIRS
(Kljuka) Ali se kljuka premika z lahkoto?
Kljuka se premika z lahkoto.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih v obliki črke D oziroma L, s čimer je kljuka lahko oprijemljiva?
Kljuka je lahko oprijemljiva.

Kljuka ima obliko črke D.
(Sanitarije-Ročaj) Ali imajo vrata sanitarij oz. drugih prostorov (na notranji strani) vodoravni ročaj približno 800 mm od tal, s čimer se osebi na invalidskem vozičku olajša zapiranje vrat?
Ni Pomembno

Na vratih ni ročaja.
Ali je jasno nakazano, ali se vrata povlečejo ali potisnejo?
Način odpiranja ni jasno nakazan.
Dvorana/avditorij
Ali so v dvorani z nepremičnimi sedeži zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozičkih? / Ali sta v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, zagotovljena vsaj dva prostora za obiskovalce na invalidskih vozičkih? / Ali sta v dvorani, ki ima od 3
V dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozičkih.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je velikost invalidskega prostora najmanj 900 x 1400 mm?
Velikost prostora za invalidski voziček je ustrezna.


Ali je dvorana opremljena s sistemom za izboljšanje sluha, ki omogoča dober sprejem zvoka ljudem, ki uporabljajo slušne aparate (npr. sistem z indukcijko zanko/krogi ali infrardečimi oddajnimi sistemi)?
Dvorana ni opremljena s sistemom za izboljšanje sluha (sistem z indukcijko zanko ali infrardečimi oddajnimi sistemi).
Ali je oder opremljen s sistemom za izboljšanje sluha?
Dvorana na odru ni opremljena s sistemom za izboljšanje sluha.
Ali je zagotovljena osvetlitev v avditoriju in na odru, ki omogoča branje ustnic in znakovnih jezikov in ni odseva in bleščanja (umetna in naravna)?
Osvetlitev v avditoriju in na odru, ki omogoča branje ustnic in znakovnih jezikov, je zagotovljena.


Foto: Arhiv UIRS

Pult pri trgovini

Sprejemni prostor/informacijska točka
Ali je pult blizu vhoda?
Pult je blizu vhoda.

Blizu večnamenske dvorane in vhoda. Vhod v trgovino je 1600 mm.
Ali je pult jasno prepoznaven oziroma dobro označen?
Pult je jasno označen oziroma prepoznaven.
Ali so na poti do informacijskega pulta ustrezne talne oznake oziroma je nameščena preproge za orientacijo pri lociranju do sprejemnih okenc za slepe in slabovidne?
Pot do pulta nima ustreznih talnih oznak.
Ali je pred in za pultom dovolj velik maneverski prostor najmanj 1500 x 1500 mm?
Pred pultom in za pultom je zagotovljen dovolj velik manevrski prostor za osebo na invalidskem vozičku.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je višina pulta ustrezna (740-800mm), tako da je osebam na invalidskih vozičkih omogočena samostojna uporaba informacijskega pulta?
Višina pulta je ustrezna.

Višina pulta je 1100 mm.
Ali vsaj del sprejemnega pulta, kjer obiskovalci pišejo, omogoča čelni dostop z invalidskim vozičkom? (prostor za kolena višina 700mm)
Sprejemni pult (del pulta), kjer obiskovalci pišejo, ne omogoča ustreznega čelnega dostopa z invalidskim vozičkom.
Ali je pult opremljen s sistemom za izboljšanje sluha (sistem z indukcijsko zanko oz. drugi)?
Pult ni opremljen s sistemom za izboljšanje sluha.
Ali sta prostor ob pultu in pult dovolj dobro osvetljena? (v prostoru in na pultu v območju od 350 do 450 luksov)
Prostor ob pultu in pult sta dobro osvetljena.

Police celo do 800 luxov, sam prostor 20 luxov.


Foto: Arhiv UIRS

Spodnja dvorana

Višinske razlike - Stopnice
Ali je širina stopnic ustrezna?
Širina stopnic je ustrezna.

Širina stopnic je 1220 mm. Število stopnic (za eno nadstropje) je: 10 + podest + 9 in podest do dvorane. Objekt ima klet, pritličje in 1. ter 2. nadstropje (v nadstropjih je uprava).


Foto: Arhiv UIRS
Ali so prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami zavarovani z varnostno ograjo?
Robovi stopnišča so zavarovani z ograjo.
Ali so stopnice opremljene z neprekinjeno ograjo oz. z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost?
Stopnice so opremljene z neprekinjeno ograjo.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je višina ograje najmanj 1000 mm?
Višina ograje je ustrezna.

Višina ograje je 1000 mm.
Ali oprijemala za roke segajo vsaj 300 mm čez zgornjo in spodnjo stopnico? GLEJ sliko 13 – SIST ISO/TR 9527 str. 14.
Oprijemala za roke ne segajo čez zgornjo in spodnjo stopnico.
Ali ima stopnišče ravno stopniščno ramo?
Stopnišče je ravno.

Opis stopnišča: Ravno.
Ali imajo stopnice po vsem stopnišču enako višino in globino?
Stopnice imajo enako višino in globino po vsem stopnišču.
Ali so nastopne ploskve globoke približno 30 cm?
Globina stopnice ni ustrezna.

Globina stopnice je 26 cm.
Ali je stopnica visoka do največ 15 cm?
Višina stopnice ni ustrezna.

Višina stopnice je 19 cm.
Ali so stopnice brez previsnih nastopnih ploskev, da je nevarnost spotikanja čim manjša? GLEJ sliko 12 – SIST ISO/TR 9527 str. 13.
Stopnica je brez previsne nastopne ploskve.
Ali so stopnice s čelom, da je nevarnost spotikanja čim manjša? GLEJ sliko 12 – SIST ISO/TR 9527 str. 13.
Stopnica ima čelo.
Ali so barve podestov ter prve in zadnje stopnice stopniščne rame kontrastni oz. so kontrastne barve sprednji robovi vsake stopnice?
Stopnice niso kontrastno označene.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so stopnice jasno označene oz. vidne?
Stopnišče je jasno označeno oziroma vidno.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so stopnice dovolj osvetljene? ( na vrhu in vznožju niza stopnic - min. osvetlitev 200 luksov in 150 luksov med vrhom in vznožjem stopniščne rame)
Stopnišče je dovolj osvetljeno.
Dvorana/avditorij
Ali so v dvorani z nepremičnimi sedeži zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozičkih? / Ali sta v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, zagotovljena vsaj dva prostora za obiskovalce na invalidskih vozičkih? / Ali sta v dvorani, ki ima od 3
V dvorani z nepremičnimi sedeži so zagotovljeni prostori za obiskovalce na invalidskih vozičkih.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je velikost invalidskega prostora najmanj 900 x 1400 mm?
Velikost prostora za invalidski voziček je ustrezna.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je dvorana opremljena s sistemom za izboljšanje sluha, ki omogoča dober sprejem zvoka ljudem, ki uporabljajo slušne aparate (npr. sistem z indukcijko zanko/krogi ali infrardečimi oddajnimi sistemi)?
Dvorana ni opremljena s sistemom za izboljšanje sluha (sistem z indukcijko zanko ali infrardečimi oddajnimi sistemi).
Ali je oder opremljen s sistemom za izboljšanje sluha?
Dvorana na odru ni opremljena s sistemom za izboljšanje sluha.
Ali je zagotovljena osvetlitev v avditoriju in na odru, ki omogoča branje ustnic in znakovnih jezikov in ni odseva in bleščanja (umetna in naravna)?
Osvetlitev v avditoriju in na odru, ki omogoča branje ustnic in znakovnih jezikov, je zagotovljena.


Foto: Arhiv UIRS
Vrata
Ali je svetla širina vrat od 850 do 900 mm (za vhodna vrata in vrata pri katerih se voziček obrne med vrati) oziroma vsaj 760 mm (za vsa druga vrata)?
Širina vrat je ustrezna.

Širina vrat je 900 mm.
Ali so vrata lahka?
Vrata so težka.
Če so uporabljena vrata, ki se sama zapirajo, ali je potrebna najmanjša možna sila za njihovo odpiranje?
Vrata se ne odpirajo z najmanjšo možno silo.

Težko se zapirajo.


Foto: Arhiv UIRS
Ali je barva vrat in okvirja v kontrastu s sosednjimi zidovi?
Vrata so v kontrastu z zidom.
Ali je prag vhodnih vrat nižji od 20 mm?
Višina praga je ustrezna.

Ni pragu.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih razločno vidna, v kontrastu z vrati?
Kljuka je vidna.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih dosegljiva (800-1100 mm)?
Kljuka je dosegljiva.
(Kljuka) Ali se kljuka premika z lahkoto?
Kljuka se ne premika z lahkoto.
(Kljuka) Ali je kljuka na vratih v obliki črke D oziroma L, s čimer je kljuka lahko oprijemljiva?
Kljuka je lahko oprijemljiva.

Kljuka ima obliko črke L.
Ali je jasno nakazano, ali se vrata povlečejo ali potisnejo?
Način odpiranja ni jasno nakazan.
Višinske razlike - Dvigalo
Ali je v objektu dvigalo?
Dvigalo je.

Objekt ima klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje.
Ali je v stavbi ustrezno število dvigal (Če je v stavbi, ki ima več kot tri nadstropja, vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo? Če sta v stavbi, ki ima pritličje in več kot osem nadstropij, vgrajeni najmanj dve osebni dvigali?)?
Objekt ima ustrezno število dvigal.

Eno (tovorno) dvigalo.
Ali je dvigalo jasno označeno ali vidno?
Dvigalo je ustrezno označeno oziroma vidno.


Foto: Arhiv UIRS
Ali znaša svetla širina vhoda v kabino dvigala najmanj 800 mm?
Širina vhoda je ustrezna.


Ali je velikost kabine ustrezna (Če je v stavbi le eno dvigalo, ali je velikost kabine najmanj 1100 x 1400 mm? Če sta v stavbi, ki ima pritličje in več kot osem nadstropij, vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, ali je od tega najmanj eno s svetlimi merami
Velikost dvigala je ustrezna.


Foto: Arhiv UIRS
Ali ima dvigalo drsna vrata?
Dvigalo nima drsnih vrat.
Ali je višina tal izravnana z višino tal dvigala?
Višina tal je izravnana z višino tal dvigala.
Oznake
Ali je urejen celosten sistem komunikacijskih oznak za orientacijo, namenjen osebam z okvaro sluha?
Ni urejenega celovitega sistema oznak za orientacijo in komunikacijo za osebe z okvaro sluha.


Ali je urejen celosten sistem komunikacijskih oznak za orientacijo, namenjen osebam z okvaro vida?
Ni urejenega celovitega sistema oznak za orientacijo za osebe z okvaro vida.
Ali so talna vodila? Če so, ali so v kontrastni barvi s podlago in iz drugačnega materiala, tako da se jih lahko začuti s čevlji?
Talnih vodil ni.
Ali je urejen celosten sistem komunikacijskih oznak za orientacijo, namenjen gibalno oviranim osebam?
Urejen je celovit sistem oznak za orientacijo za gibalno ovirane osebe.
Ali so oznake na stenah?
Na stenah so oznake.


Foto: Arhiv UIRS
Ali so oznake na stenah na višini od 1400 do 1600 mm nad tlemi?
Višina oznak na stenah ni ustrezna.


Foto: Arhiv UIRS
Če so uporabljene oznake, ki so obešene s stropov oz. štrlijo iz stene, ali so oblikovane tako, da velikost črk ustreza bralni razdalji?
Obešene oznake imajo ustrezno velikost črk.
Ali so oznake nameščene na vratnih okvirjih, stenah itd. in ne na vratnih krilih?
Oznake so nameščene na vratnih krilih in ne na vratnih okvirjih.
Ali so oznake nameščene v enaki legi na vratnih okvirjih oz. stenah itd.?
Oznake so nameščene v enaki legi.
Ali je višina črk na oznakah v objektu večja od 15 mm?
Višina črk in številk na oznakah je ustrezna.
Ali je višina črk na oznakah zunaj objekta večja od 100 mm?
Višina črk in številk na oznakah zunaj objekta je ustrezna.
Ali so za slabovidne uporabljene črke, ki so visoke 15 do 40 mm in so za 1 mm izbočene?
Za slabovidne niso uporabljene ustrezne črke.
Ali je barva črk v kontrastu z ozadjem (črni napisi na beli, rumeni ali drugi svetli podlagi)?
Barva črk je v kontrastu z ozadjem.
Ali so informacijska besedila in številke (na shemah, gumbih itd.) reliefni?
Besedila in številke niso reliefni.
Ali je kot dopolnilo k informacijskim besedilom in številkam uporabljena Braillova pisava?
Kot dopolnilo k informacijskim besedilom in številkam ni uporabljena Braillova pisava.
Zasilni izhod
Ali ima stavba dostopen zasilni izhod?
Stavba ima dostopen zasilni izhod.


Foto: Arhiv UIRS

Opomba:

Kriteriji za analizo dostopnosti objektov so bili zasnovani na podlagi slovenske zakonodaje oz. predpisov,
ki so bili v veljavi v času priprave/posodobitve popisnega lista (l. 2015):

  • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb; Uradni list RS, št. 97/2003
  • Slovenski standard SIST ISO 21542:2012, Gradnja stavb.– Dostopnost in uporabnost grajenega okolja;
  • Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ); Uradni list RS, št. 96/2002.

Copyright: Urbanistični inštitut RS

EasyDNNAccessibilityModule

V projektih sodelujejo ali jih sofinancirajo: